Text a jeho formátovanie

Formátovanie textuRozšírené formátovanieĎalšie nástroje

Text možno v Photoshope napísať pomocou nástroja Horizontal Type. Text môže byť definovaný dvoma spôsobmi, ako:

  • Riadkový element – v mieste kliknutia na plátno sa začína riadok
  • Blokový element – kliknutím a potiahnutím myši sa určí oblasť textu

Rozdiel medzi riadkovým a blokovým textom spočíva v možnosti formátovania odstavcov, do ktorých sa automaticky usporiada blokový text ak jeho dĺžka presahuje šírku riadku. Blokovému textu ,možno nastaviť automatické medzery každého odstavca, alebo odsadenie prvého riadku odstavca. Riadkový text sa zalamuje doprava, doľava, alebo do stredu podľa kotviaceho bodu (jeho začiatku), blokový podľa bloku, v ktorom sa nachádza.

Formátovanie textu

Na základné formátovanie textu slúži horná lišta s nastaveniami nástroja. Je možné formátovať práve vybranú časť textu (ako vo Worde). Po dopísaní textu je nutné potvrdiť zmeny kliknutím na na hornej nástrojovej lište.

Novo napísaný text sa umiestni do novej vrstvy. Text v textovej vrstve je vektorový, teda nemožno naň použiť filtre, obrazové úpravy, maľovať na neho a transformovať ho možno iba s obmedzením. Na textovú vrstvu sa dá aplikovať štýl vrstvy. Ak chcete upravovať text rastrovo (aplikovať na neho filtre a podobne), treba ho rasterizovať: Layer > Rasterize > Type – stratia sa všetky textové informácie, nedá sa ho naďalej formátovať.

Text po rasterizovaní už nieje textom, nedá sa formátovať, správa sa ako obyčajný obrázok. Rasterizovaný text už nemožno konvertovať na vektorový.

Text možno upravovať aj po jeho potvrdení, ak je vybraný nástroj Horizontal Type a musí byť vybraná aj textová vrstva na palete Layers, alebo pomocou palety Character a Paragraph (viď. ďalej).


1. Orientácia textu (zvyslá / vodorovná) 2. Typ písma (font) 3. Typ rezu písma (kurzíva, tučné ...) 4. Veľkosť písma 5. Spôsob vyhladzovania hrán 6. Zarovnanie textu 7. Farba textu 8. Vytvoriť pokryvený text 9. Rozšírené možnosti formátovania

Rozšírené formátovanie

Ďalšie možnosti formátovania textu nám poskytujú palety Character a Paragraph, ktoré sa zobrazia automaticky pri práci s textom, alebo po kliknutí na ikonu v hornej lište s nastaveniami nástroja Horizontal Type.

Paleta Character

Slúži na formátovanie blokového, ale aj riadkového textu. Pomocou nej možno meniť rôzne vlastnosti textu, pre jednotlivé jeho časti, alebo znaky zvlášť.


1. Typ písma (font) 2. Typ rezu písma (kurzíva, tučné ...) 3. Veľkosť písma 4. Výška riadku 5. Vyrovnanie medzi dvoma znakmi 6. Vzdiaľenosť medzi znakmi 7. Zvislá veľkosť písma 8. Vodorovná veľkosť písma 9. Zvyslé umiestnenie indexu 10. Farba textu 11. Vynútené tučné písmo 12. Vynútená kurzíva 13. Veľké písmená 14. Kapitálky 15. Horný index 16. Dolný index 17. Podčiarknutie 18. Prečiarknutie 19. Nastavnei Jazyka pre kontorlu pravopisu 20. Spôsob vyhladzovania hrán

Paleta Paragraph

Je určená pre formátovanie blokového textu, pomocou naj možno nastavovať polohu odstavcov vzhľadom na blok, v ktorom sa nachádzajú.


1. Zarovnanie textu 2. Ľavý okraj odstavca 3. Pravý okraj odstavca 4. Odsadenie prvého riadku odstavca 5. Horný okraj odstavca 6. Dolný okraj odstavca

Ďalšie nástroje

Text možno napísať aj pomocou nástrojov:

  • Vertical Type – písanie zvislého textu
  • Horizontal Type Mask – selekcia v tvare vodorovného textu
  • Vertical Type Mask – selekcia v tvare zvislého textu

Formátovanie textu je rovnaké, ale selekciu s tvarom textu sa po vytvorení už nedá formátovať ako text.

Kam ďalej?

Nasleduje: Vrstvy


ÚvodManuál