Štýl vrstvy

Zmena štýlu vrstvyNastavenie efektovZoznam efektov

Štýl vrstvy je súbor efektov (napríklad tieň za textom a pod.) aplikovaných na vrstvu, sú s ňou spojené a prispôsobujú sa jej obsahu.

Ak na vrstvu aplikujeme nejaký efekt/efekty, vytvoríme tým vlastný štýl pre danú vrstvu. Na palete s vrstvami sa objaví ikona Layer Style – symbolizuje použitie nejakého efektu na vrstve.

Zmena štýlu vrstvy

Vrstve možno zmeniť, alebo pridať štýl vybraním efektu z ponuky Layer > Layer Style > , alebo vybraním z ponuky označenou ikonou Layer Style v spodnej časti palety s vrstvami. Najpohodlnejším spôsobom je 2 krát kliknúť na vrstvu na palete (ale nie na jej názov), čím sa otvorí dialógové okno, v ktorom možno pridávať k vrstve efekty a meniť im nastavenia.

Ak chceš vytvorený štýl vrstvy aplikovať na viacero vrstiev, na palete s vrstvami klikni pravým tlačidlom na vrstvu so štýlom a vyber Copy Layer Style. Teraz klikni pravým tlačidlom na vrstvu, na ktorú chceš štýl použiť a vyber Aply Layer Style.

Štýl vrstvy môžeš odstrániť v ponuke Layer > Layer Style > Clear Layer Style, alebo vybraním Clear Layer Style po pravom kliku na vrstvu na palete.

Nastavenie efektov

Po vybratí efektu sa zobrazí okno s nastaveniami. V ľavej časti sú všetky efekty, po vybratí sa použijú prednastavené hodnoty efektu. Ak klikneš na názov efektu, zobrazia sa jeho možnosti nastavenia. Možnosti nastavenia efektu štýlu vrstvy sú pre každý efekt rôzne. Odporúčam vyskúšať, ktoré nastavenie čo robí a sledovať zmeny.

Zoznam efektov

Drop Shadow

Drop ShadowDopadajúci tieň (vrhá tieň za vrstvu). Treba si nastaviť farbu, zväčša čierna (je defultná). Dôležitá je priehľadnosť tieňa Opacity, uhol dopadu Angle, poloha Distance, veľkosť Size.

Inner Shadow

Inner ShadowVnútorný tieň (to isté ako drop shadow, ale vo vnútry vrstvy). Rovnaké nastavenia ako Drop shadow: Dôležitá je farba tieňa (vedľa Blend Mode, zväčša čierna), priehľadnosť Opacity, uhol dopadu Angle, poloha Distance, veľkosť Size.

Outer Glow

Outer GlowVonkajšie osvetlenie/Podsvietenie (vytvorí okolo vrstvy "svetlo"). Nastav priehľadnosť Opacity, farbu (možno použiť aj farebný prechod), veľkosť Size, jemnosť Spread.

Inner Glow

Inner GlowVnútorné osvetlenie (to isté ako Outer Glow, aj s nastaveniami, ale vo vnútri vrstvy). Nastav priehľadnosť Opacity, farbu (možno použiť aj farebný prechod), veľkosť Size, jemnosť Spread.

Bevel and Emboss

Bevel and EmbossPriestorovosť (vytvorí na objekte ilúziu priestorovosti). Treba nastaviť veľkosť hrán Size, ich hĺbku Depth, jemnosť Soften. Dôležité je nastaviť farbu svetla a tieňa, taktiež aj smer Angle a uhol Altitude dopadajúceho svetla.

Satin

SatinSatén/Vnútorné tieňovanie (tieňovanie obsahu vrstvy podľa tvaru, ťažko sa vysvetľuje, treba si vyskúšať v praxi). Urči si farbu, priehľadnosť Opacity, uhol Angle, vzdialenosť Distance, veľkosť/jemnosť Size.

Color Overlay

Color OverlayFarba (zmení farbu celej vrstvy). Vyber si farbu a urči jej priehľadnosť Opacity.

Gradient Overlay

Gradient OverlayFarebný prechod (vyplní vrstvu farebným prechodom). Vyber si prechod Gradient, alebo si vytvor vlastný. Nastav priehľadnosť Opacity, štýl Style, uhol Angle, rozmedzie/škála Scale.

Pattern Overlay

Pattern OverlayVýplň (obsah vrstvy vyplní textúrou). Vyber si vrstvu Pattern alebo si importuj vlastnú, nastav viditeľnosť Opacity a veľkosť Scale.

Stroke

StrokeKontúra/Obrys (pridá vrstve kontúru). Základnými nastaveniami sú Size (hrúbka) a Position (pozícia) ktorá je: vo vnútri (inside), na okraji (center), alebo vonku (outside).Ako výplň môžeš použiť aj farebný prechod, alebo textúru, iba zmeň Fill Type na Gradient, alebo Pattern.

Kam ďalej?

Nasleduje: Selekcie


ÚvodManuál