Korekcia obrazu a farieb

Nástroje na úpravy obrazu

Photoshop obsahuje množstvo nástrojov na úpravu, korekciu obrazu (najčastejšie fotografie). Ide o nástroje na zmenu jasu, kontrastu, farebnosti, úprava svetelnosti, či odstránenie tieňov a podobne. Tieto nástroje sú sústredené v ponuke Image > Adjustments >.

Nástroje na úpravy obrazu

Stručný popis obsahujú len najdôležitejšie nástroje.

Levels – vyváženie farieb, prípadne zmena jasu a kontrastu korigovaním svetlých, stredných a tmavých tónov obrazu jednotlivých kanálov RGB.

Auto Levels – automatické vyváženie farieb, nastavenie jasu a kontarstu obrazu

Auto Contrast – automatické nastavenie kontrastu

Auto Color – automatické vyváženie farieb obrazu

Curves – zmena celkového rozsahu farieb obrazu, možno použiť až 14 bodov pre presné definovanie tónového rozsahu

Color Balance

Brightness/Contrast – úprava jasu a kontrastu obrazu

Hue/Saturation – nastavenie odtieňu, sýtosti a jasu obrazu, možno previesť obraz do stupňov určitej farby

Desaturate – prevedenie obrazu do stupňov šedej

Match Color

Replace Color – nahradenie vybranej farby za inú

Selective Color

Channel Mixer

Gradient Map – prevedie obraz do stupňov farieb určených farebným prechodom

Photo Filter

Shadow/Highlight – úprava (odstránenie) tieňov, alebo svetiel obrazu (iba Photoshop CS a CS2)

Exposure

Invert – invertovanie farieb - prevedie farby obrazu na opačné hodnoty (negatív)

Exposure

Threshold

Posterize

Equalize

Variations

Kam ďalej?

Nasleduje: Manipulácia s plátnom


ÚvodManuál