Nástroje – Tools

Selektovacie nástrojeOrezávacie nástrojeRetušovacie nástrojeMaľovacie nástrojeKresliace a textové nástrojeMeracie a navigačné nástroje

Nástroje sa nachádzajú na palete na ľavej strane. Nástroje vo Photoshope sú zoradené do niekoľkých skupín, podľa ich použitia. Podobné nástroje sú ešte zoradené pod sebou, zobrazia sa po kliknutí pravým tlačidlom na vrchný nástroj (ak sa pod nástrojom skrývyjú ďaľšie, má v ikone napravo dole malý trojuholník).

Všetky nástroje majú pri držaní Ctrl, alebo Shift, alebo Alt (prípadne ich kombináciami) zmenené správanie, či zmenenú nejakú funkciu (Napríklad štetec pri držaní Shiftu maľuje iba zvislo, alebo vodorovne).

Klávesové skratky sú väčšinou začiatočné písmeno názvu nástroja po anglicky, hodí sa teda znalosť angličtiny, niektoré skratky sú potom jasné a intuitívne, napríklad: štetec = brush = B, alebo guma = Eraser = E a podobne. Skupina nástrojov zoradených pod iným má zvyčajne rovnakú klávesovú skratku, prepínanie medzi nimi zabezpečuje Shift+ klávesová skratka nástroja.

Po ukázaní myšou na názov nástroja v nasledujúcom zozname sa zobrazí jeho český preklad a klávesová skratka.

Selektovacie nástroje

 • Rectangular Marquee – obdĺžniková selekcia
  Elliptical Marquee – eliptická selekcia
  Single Row Marquee – selekcia vysoká 1 px a široká ako plátno
  Single Column Marquee – selekcia so šírkou 1 px a výškou ako plátno
 • Move – presúvanie obsahu selekcií, alebo celých vrstiev
 • Magic Wand – vyberie selekciu podľa farebnej oblasti
 • Lasso – selekcia s tvarom, ktorý určíš potiahnutím myšou
  Polygonal Lasso – mnohouholníková selekcia
  Magnetic Lasso – pri ťahaní myšou prispôsobuje svoj tvar obrysom objektu v danej vrstve

Podrobnejšie o jednotlivých selektovacých nástrojoch.

Orezávacie nástroje

 • Crop Tool – po orezaní obrázku zostane iba jeho vybraná časť
 • Silice – obrázok rozdelený do rezov sa pri ukladaní môže rozdeliť na samostatné obrázky podľa rezov
  Silice Select – výber aktuálneho rezu

Podrobnejšie o jednotlivých orezávacích nástrojoch.

Retušovacie nástroje

 • Healing Brush – drž alt a kliknutím urči zdrojovú oblasť, potom odstraňuj nežiadúce elementy
  Spot Healing Brush – odstraňuje drobné nedostatky na základe okolitých farieb
  Patch – vyber oblasť ktorú chceš retušovať a premiestni ju na zdrojovú oblasť
  Red Eye – odstráni červené oči z fotky
 • Cloone Stamp – drž alt a kliknutím urči zdrojovú oblasť, potom odstraňuj nežiadúce elementy
  Pattern Stamp – nanáša na podklad vybranú textúru
 • Eraser – guma
  Backgrond Eraser
  Magic Eraser – vygumuje farebne podobné oblasti
 • Blur – rozostrenie, resp. rozmazanie
  Sharpen – zaostrí podklad
  Smudge – razmazáva podklad m smere stopy štetca
 • Dodge – zosvetlí podklad
  Burn – stnaví podklad
  Sponge – pridá, alebo uberie sýtosť

Maľovacie nástroje

 • Brush – štetec
  Pencil – ceruzka
  Color Replacement
 • History Brush – vyber si krok z histórie, klikni na štvorček vedľa (objaví sa ), maľovaná oblasť sa vracia na daný krok v histórii
  Art History Brush – odobné ako štetec histórie, ale s umeleckými prvkami
 • Gradient – vytvorí farebný prechod, urči farby, druh, smer a dĺžku
  Paint Bucket – vyfarbí oblasť danou farbou

Kresliace a textové nástroje

 • Path Selection – výber cesty
  Direct Selection – priami výber
 • Horizontal Type – písanie vodorovného textu
  Vertical Type – písanie zvislého textu
 • Horizontal Type Mask – selekcia v tvare vodorovného textu
  Vertical Type Mask – selekcia v tvare zvislého textu
 • Pen – vytváranie ciest (vektorových kriviek)
  Freeform Pen – vytváranie ciest voľnou rukou
  Add Anchor Point – pridanie kotviaceho bodu do cesty
  Delete Anchor Point – odstránenie kotviaceho bodu z cesty
  Convert Point – zmena orientácie cesty vo vzťahu s kotviacim bodom
 • Rectangle – obdĺžnik
  Roundet Rectangle – zaoblený obdĺžnik
  Ellipse – elipsa
  Polygon – mnohouholník
  Line – čiara
  Custom Shape – použitie iného tvaru vabraného z ponuky

Meracie a navigačné nástroje

 • Notes – poznámky
  Audio Annotation – zvuková poznámka
 • Eyedropper – kvapkátko, vyberie farbu z označenej oblasti
  Color Sampler – vitvorí vzorku frby
  Measure – meria dĺžku a uhol úsečky
 • Hand – pohyb po pracovnej ploche
 • Zoom – lupa

Kam ďalej?

Nasleduje: Maľovanie


ÚvodManuál