Selekcie (výber)

Použitie selekciíModifikácia selekcieOdstránenie selekcie

Selekcia je užívateľom vybraná časť obrazu, v ktorej sa uskutočnia všetky zmeny, ktoré užívateľ vykoná. To znamená, že ak vyberiem selekciou časť fotografie, všetko čo nakreslím alebo zmením na fotke sa prejaví iba vo vybranej, čiže vyselektovanej časti danej fotky. Zmeny vytvorené v selekcii sa prejavia iba v aktuálnej vrstve.

Použitie selekcií

Selekcie sa používajú vždy, keď je potrebné upraviť iba časť obrazu jednej vrstvy. Napríklad ak chcem zmeniť farební odtieň časti obrázku (napr. zmena farby očí), alebo potrebujem časť fotky odstrániť (napr. pozadie) tak si ju vyberiem selekciou a vygumujem ju.

Tvorba selekcií

Selekcie sa dajú tvoriť nasledujúcimi nástrojmi:

 • Rectangular Marquee – obdĺžniková selekcia
  Elliptical Marquee – eliptická selekcia
  Single Row Marquee – selekcia vysoká 1 px a široká ako plátno
  Single Column Marquee – selekcia so šírkou 1 px a výškou ako plátno
 • Move – presúvanie obsahu selekcií, alebo celých vrstiev
 • Magic Wand – vyberie selekciu podľa farebnej oblasti
 • Lasso – selekcia s tvarom, ktorý určíš potiahnutím myšou
  Polygonal Lasso – mnohouholníková selekcia
  Magnetic Lasso – pri ťahaní myšou prispôsobuje svoj tvar obrysom objektu v danej vrstve

Selekciu možno vytvoriť aj bez nástroja:

 • Ak držíš Ctrl a klikneš na náhľad vrstvy na palete Layers, vznikne ti selekcia s tvarom objektu vo vrstve (okolie objektu musí byť transparentné).
 • Ak držíš Ctrl a klikneš na náhľad kanála na palete Channels, vznikne ti selekcia ktorej tvar je závislí od svetlých častí kanálu (čiže vyberie časti kanálu s intenzitou svetla od 50 % do 100 %)
 • Ctrl+A vyberie do selekcie celú plochu obrazu (veľkosť plátna)

Editovanie selekcií

Ak máš selekciu a chceš k nej pridať ďalšiu, alebo z nej ubrať časť, či vytvoriť prienik dvoch selekcií, nastav jej vlastnosť v hornej nástrojovej lište.

 • Nová selekcia
 • Pridať k selekcii (Shift+nástroj)
 • Odobrať zo selekcie (Alt+nástroj)
 • Prienik so selekciou (Shift+Alt+nástroj)

Transformácia

Ak chceš transformovať tvar selekcie, použi voľbu Select > Transform Selection. Je to klasická transformácia, aj sa tak používa (zväčšiť/zmenšiť, otočiť, skosiť...).

Modifikácia selekcie

Tipy modifikácie selekcie sa nachádzajú v ponuke Select > Modify >

 • Border – vyberie objem selekcie tak, že ostane iba okraj s hrúbkou podľa nastavenia
 • Smooth – zaoblenie hrán selekcie, vyhladenie
 • Expand – zväčší selekciu vo všetkých smeroch o zadanú hodnotu
 • Contract – zmenší selekciu vo všetkých smeroch o zadanú hodnotu

Ďaľšie modifikácie selekcie sú v ponuke Select >

 • Inverse – inverzuje selekciu (prevráti naruby) Shift+Ctrl+I
 • Feather – zjemní hrany selekcie (napr. po vyplnení farbou nebudú hrany ostré, ale budú prechádzať do pozadia)

Odstránenie selekcie

Stačí ak hociktorým selektovacím nástrojom klikneš do obsahu selekcie, alebo môžeš použiť klávesovú skratku Ctrl+D, aby si odstránil selekciu.

Kam ďalej?

Nasleduje: Masky


ÚvodManuál