Maľovanie

Nástroje na maľovaniePoužitie nástrojov na maľovanie

Maľovanie je proces vytvárania, alebo upravovanie rastrovej grafiky (maľby). Pri maľovaní sa vytvárajú nové obrazové body, alebo sa menia už existujúce body (jednotlivé pixely obrazu menia svoju farbu).

Nástroje na maľovanie

 • Brush – štetec
  Pencil – ceruzka
  Color Replacement
 • History Brush – vyber si krok z histórie, klikni na štvorček vedľa (objaví sa ), maľovaná oblasť sa vracia na daný krok v histórii
  Art History Brush – odobné ako štetec histórie, ale s umeleckými prvkami
 • Gradient – vytvorí farebný prechod, urči farby, druh, smer a dĺžku
  Paint Bucket – vyfarbí oblasť danou farbou
 • Rectangle – obdĺžnik
  Roundet Rectangle – zaoblený obdĺžnik
  Ellipse – elipsa
  Polygon – mnohouholník
  Line – čiara
  Custom Shape – použitie iného tvaru vabraného z ponuky

Použitie nástrojov na maľovanie

Štetec a ceruzka

Štetec Brush a ceruzka Pencil sú typickými a základnými maľovacími nástrojmi vo Photoshope. Vytvárajú na plátne stopu v smere pohybu myši pri držaní ľavého tlačidla. Stopu nástroja si možno vybrať z prednastavených stôp po kliknutí pravým tlačidlom myši na plátno. Nastavenia stopy je možné meniť na palete Brushes.

Nastavenie štetca
Paleta s nastavením stopy štetca, nachádza sa napravo hore

 1. tvar špičky stopy
 2. práve vybraná špička stopy
 3. možnosti nastavenia stopy
 4. náhľad stopy (ťahu)
 5. výber prednastavených stôp
 6. vlastnosti stopy

Prechod

Nástroj Gradient vytvorí farebný prechod medzi aktuálne vybranou farbou popredia a pozadia (štandardne), alebo medzi inými vybranými, alebo vlastne nadefinovanými farbami (výber prechodov, prípadne ich vytváranie sa nachádza v hornej lište s nastavením momentálne používaného nástroja – po kliknutí na prechod pri jeho výbere ho možno upraviť).

Prechod sa vytvára nasledovne:

 1. Klikni na miesto kde chceš, aby prechod začínal a drž ľavé tlačidlo myši
 2. Potiahnutím myši urči dĺžku a smer prechodu
 3. Na mieste, kde má prechod skončiť pusti ľavé tlačidlo myši

Prechod sa aplikuje na celú vrstvu, prípadne na celý výber ohraničený selekciou.

Plechovka

Paint Bucket vyplní vrstvu, alebo selekciu aktuálnou farbou popredia. Stačí kliknúť na oblasť, kde sa má aplikovať.

Maľovanie tvarov

Tvary (obdĺžniky, elipsy...) sa vytvárajú podobne ako prechody, potiahnutím myšou. Nástroje na kreslenie tvarov musia mať nastavenú vlastnosť Fill Pisxels: Fill Pisxels ináč sa budú správať ako vektorové nástroje.

Kam ďalej?

Nasleduje: Kreslenie


ÚvodManuál