Filtre

Používanie filtrovGaléria filtrov

Filtre umožňujú ľahko meniť obraz, jeho farby, prípadne ho deformovať. Pomocou filtrov sa dajú pridávať, alebo odstraňovať niektoré vlastnosti obrazu (napríklad šum).

Filtre vo Photoshope sa nachádzajú v ponuke Filter. V prvej časti ponuky sa nachádzajú rôzne nástroje na úpravu obrazu, samotné filtre sa nachádzajú až za nimi zoradené do kategórií. Filtre, ktoré za názvom neobsahujú výpustku (...) sa po vybraní ihneď aplikujú (nedajú sa im nijako meniť vlastnosti). Ak filter za názvom obsahuje výpustku (...), po jeho vybraní sa otvorí dialógové okno, v ktorom sa dajú meniť jeho vlastnosti.

Používanie filtrov

V ponuke Filter si vyber príslušný filter v danej kategórii (ak neobsahuje výpustku (...), hneď sa aplikuje)
Nastav hodnoty filtra podľa potreby a v náhľade pozoruj zmeny (ak filter obsahuje možnosť Preview, po jej vybraní možno sledovať zmeny priamo na plátne). Po nastavení hodnôt potvrď aplikovanie filtra kliknutím na OK

Aplikovanie niektorých zložitých filtrov môže niekedy dosť dlho trvať, záleží od rýchlosti počítača, náročnosti zmien vyvolaných filtrom, alebo od veľkosti oblasti na ktorú je filter aplikovaný.

Ak chceš aplikovať filter s rovnakým nastavením ešte raz, stlač Ctrl+F. Ak chceš pozmeniť hodnoty naposledy použitého filtra, stlač Ctrl+Alt+F.

Galéria filtrov

Vo Photoshope CS a vyšších sa nachádza galéria filtrov. Galéria umožňuje naraz v jednom kroku aplikovať viacero filtrov, prípadne jeden filter s rôznymi hodnotami. Galéria filtrov obsahuje takmer všetky filtre (ale nie všetky), ktoré možno rôzne kombinovať, meniť ich nastavenia a poradie.

Galériu možno nájsť v ponuke Filter > Filter Gallery... , taktiež sa spustí automaticky po vybratí filtra, ktorý do nej patrí (namiesto dialógového okna).

Galéria filtrov
Galéria filtrov vo Photoshope

  1. Náhľad
  2. Ponuka filtrov
  3. Nastavenie vybraného filtra
  4. Vrstvy efektov s filtrami
  5. Zobrazenie náhľadu

Používanie Galérie filtrov

V ponuke filtrov vyber filter v danej kategórii a nastav jeho hodnoty. Kliknutím na vytvoríš novú vrstvu efektu, vyber pre ňu nový filter a nastav jeho vlastnosti. Kliknutím na odstrániš aktuálne vybranú vrstvu efektu aj s filtrom zo zoznamu. Zobrazenie vrstvy efektu s filtrom možno riadiť ikonou oka .

Poradie filtrov

Poradie filtrov je veľmi dôležité. Na obraz sú aplikované filtre postupne od najnižšieho. Ak máme napr. dva filtre, najprv sa na obraz aplikuje spodný. Vrchný filter sa aplikuje až na obraz vzniknutý aplikovaním spodného filtra. Ak by sme filtre prehodili, zmenil by sa aj výsledný obraz, pretože každý filter by sa aplikoval na iný obraz vzniknutý aplikovaním predchádzajúceho filtra.

Kam ďalej?

Súvisace: Zoznam filtrov
Nasleduje: Korekcia obrazu a farieb


ÚvodManuál