Manipulácia s plátnom

Veľkosť obrazuVeľkosť plátnaRotácia plátna

Veľkosť obrazu

Veľkosť obrazu možno meniť v dialógovom okne Image > Image size..., odporúčam prečítať si teóriu o veľkosti obrazu.

Veľkosť obrazu
Zmena veľkosti obrazu

 1. veľkosť obrazu na monitore (šírka + výška v px alebo %)
 2. veľkosť dokumentu na papiery a jeho rozlíšenie DPI
 3. automatické nastavenie DPI
 4. prospôsobenie štýlu vrstvy zväčšeniu/zmenšeniu obrazu
 5. konštantné proporcie (zanecháva pomer strán)
 6. prevzorkovanie obrazu (spôsob prepočítavania obrazu, nakvalitnejší je Bicubic), druhy interpolácie obrazu

Pozor! Zväčšovaním a zmenšovaním rastrových objektov a obrazov sa stráca ich kvalita a ostrosť. Ak je objekt po zmenšení znovu zväčšený, bude deformovaný. Pri zväčšovaní treba dávať pozor, obraz sa síce vždy stráca kvalitu, ale niekedy to oko nepostrehne (pri drobných zväčšeniach, napr o 10 %).

Veľkosť plátna

Rozmery plátna sa dajú upravovať v dialógovom okne Image > Canvas size...

Veľkosť plátna
Zmena veľkosti plátna

 1. aktuálne rozmery plátna
 2. nové rozmery
 3. zväčšiť plátno o dané hodnoty
 4. určenie smeru zväčšenia/zmenšenia plátna
 5. farba rozšíreného plátna

Veľkosť plátna sa zmení na zadané hodnoty (zväčší/zmenší, záleží od veľkosti hodnoty). Kotva (anchor) označuje smer zväčšenia, alebo zmenšenia plátna, dá sa meniť vybraním strany štvorca, alebo jeho rohu. Šípky označujú smer posunu okrajov plátna.

Vybraním možnosti Relative sa plátno zväčší o zadané hodnoty (pripočítajú sa k rozmerom plátna). Ak budú hodnoty záporné, plátno sa zmenší.

Ak zväčšujeme plátno obrázku, ktorý je uzamknutý ako Pozadie (Background), napríklad fotka vo formáte JPG, je možné vybrať farbu, ktorá vyplní voľné miesto na plátne (Canvas extension color). K je obrázok ako bežná vrstva, po zväčšení plátna je voľné miesto priehľadné.

Rotácia plátna

Možnosť rotácie s plátnom sa nachádza v ponuke Image > Rotate Canvas >

 • 180° – otočenie plátna o 180°
 • 90° CW – otočenie plátna o 90° v smere hodinových ručičiek
 • 90° CCW – otočenie plátna o 90° v protismere hodinových ručičiek
 • Arbitrary... – otočenie plátna o ľubovoľný uhol
 • Flip Canvas Horizontal – vodorovné prevrátenie obrazu (zrkadlenie)
 • Flip Canvas Vertical – zvislé prevrátenie obrazu (zrkadlenie)

Kam ďalej?

Nasleduje: Nástroje


ÚvodManuál