Nastavenie programu

PreferencesGeneralDisplay & CursorsUnits & RulersPlug–Ins & Scratch DisksMemory & Image CacheType

Pred prácou vo Photoshope odporúčam najprv zmeniť niektoré nastavenia pre zjednodušenie a uľahčenie práce. Niektoré nastavenia začnú fungovať až pri nasledujúcom spustení Photoshopu.

Preferences

Nastavenia Photoshopu sa nachádzajú v ponuke: Edit > Preferences > General Ctrl+K – zobrazí sa okno so všeobecnými nastaveniami, tlačidlami Next a Prev sa zobrazujú ďalšie nastavenia. Odporúčam nasledujúce nastavenia a úpravy. Popisujem iba najdôležitejšie nastavenia.

General

Základné, všeobecné nastavenia Photoshopu.

General

 1. Výber kategórie s nastaveniami
 2. Spôsob prepočítavania obrazu pri jeho transformácii (zväčšovaní/zmenšovaní). Najkvalitnejšia interpolácia je Bicubic, Bicubic Sharper obraz po transformácii priostrí, Bicubic Smoother jemne uhladí
 3. Počet možných krokov späť na palete History (História)
 4. Uložiť pozíciu paliet
 5. Zoomovanie (približovanie a odďaľovanie) plátna kolečkom na myši
 6. Zaznamenávanie všetkých zmien vykonaných v dokumente do externého súboru, alebo do hlavičky dokumentu
 7. Detailné zaznamenávanie histórie zmien dokumentu

Display & Cursors

Nastavenia zobrazenia a kurzorov

Display & Cursors

 1. Normálny koniec štetca
 2. Zobraziť kríž na hrote štetca
 3. Precízny kurzor, umožňuje presnejšiu prácu s nástrojom

Units & Rulers

Jednotky a pravítka

Units & Rulers

 1. Dĺžková jednotka pravítka Ctrl+R, pomáha pri presnom pozicovaní objektov na obrázku
 2. Výber jednotky veľkosti písma
 3. Rozlíšenie nového dokumentu pre tlač
 4. Rozlíšenie nového dokumentu pre obrazovku

Plug–Ins & Scratch Disks

Zásuvné moduly a odkladacie disky

Plug–Ins & Scratch Disks

 1. Odkladacie disky (náhrada pri nedostatku RAM), časť voľného miesta harddisku je využívaná ako náhrada za nedostatok pamäte RAM
 2. Primárny disk
 3. Sekundárny disk

O odkladacích diskoch som napísal článok na Grafika.sk

Memory & Image Cache

Pamäť a Cache obrazu

Memory & Image Cache

 1. Využívanie pamäte (RAM)
 2. Pamäť RAM k dispozícii
 3. Nastavenie využívania pamäte Photoshopom

Type

Písmo

Type

 1. Zobrazovanie názvov písem v Angličtine
 2. Veľkosť náhľadu písma

Kam ďalej?

Nasleduje: Používateľské prostredie


ÚvodManuál