Fire

Kroky: 1234

1

Vytvor nový dokument a s nástrojom Paint Bucket vyplň pozadie čiernou farbou. Napíš nástrojom Horizontal Type biely text (použil som:Garamond, 150 pt). Stlač Ctrl+J a na palete s vrstvami (Layers) klikni na ikonu oka eye kópie vrstvy s textom, aby sa zneviditeľnila vrstva. Stlač Shift+Ctrl+E.

Text

Ctrl+N – dialógové okno pre vytvorenie nového dokumentu

2

Vykonaj nasledujúce kroky: Edit > Transform > Rotate 90 CW, Filter > Stylize > Wind, stlač Ctrl+F a Edit > Transform > Rotate 90 CCW

Text

3

Použi Filter > Blur > Gaussian Blur (nastav: 2 px) a Filter > Distort > Ripple, nastav Medium a Amount: 100 %.

Image > Adjustments > Gradient Map, klikni na prechod a vytvor si vlastný podľa obrázku:

Text
Text

Gradient Map – prevedie obraz do stupňov farieb určených farebným prechodom

4

Na záver znovuzviditeľni vrstvu s textom eye. Zmeň farbu textu na čiernu. Na palete s vrstvymi Layers 2 × naňu klikni a nastav jej podľa obrázka vlastnosť Inner Glow.

Text
Text

Inner Glow – Vnútorné osvetlenie (to isté ako Outer Glow, aj s nastaveniami, ale vo vnútri vrstvy).

Pozrite si Pokračovanie tohoto tutoriálu: Fire 2


ÚvodTutoriályText