Selektovacie nástroje

Marquee tools (M)Move tool (V)Lasso tools (L)Magic Wand (W)

Nástroje s rovnakou funkciou a len s malými rozdielmi sú dané do logických celkov, pretože majú všetky popisované vlastnosti rovnaké. K niektorým nástrojom sú uvádzané aj funkcie nastavujúce sa v hornom panely s vlastnosťami nástroja.

Pri nástrojoch uvádzam aj sekundárne vlastnosti. Tie označujú správanie nástroja pri držaní niektorej z kláves Shift, Ctrl, Alt, alebo ich rôznych kombinácií. Sekundárne vlastnosti sa môžu deľiť na: Pred použitím nástroja – držaním danej klávesy pred použítím vybraného nástroja sa zmení jeho vlastnosť; Počas používania – stlačením a držaním príslušnej klávesy až počas používania nástroja sa menia jeho vlastnosti. Ak sa neuvádzajú vlastnosti pred a počas používania, sú identické.

Marquee tools (M)

Marquee tool

Tieto nástroje vytvoria selekciu (výber), ktorý ohraničuje určitú časť obrazu. Všetky obrazové zmeny sa aplikujú iba v oblasti ohraničenej selekciou. Viac o selekciách. Nástroje sa líšia iba tvarom selekcie, ktorú vytvárajú. Sú to:

 • Rectangular Marquee – obdĺžniková selekcia
 • Elliptical Marquee – eliptická selekcia
 • Single Row Marquee – selekcia vysoká 1 px a široká ako plátno
 • Single Column Marquee – selekcia so šírkou 1 px a výškou ako plátno

Sekundárne funkcie

Pred použitím

Štandartne nástroj začne vytvárať vždy novú selekciu. Klávesu treba držať pred zahájení práce s vybraným nástrojom, po zahájení možno pustiť. Pri opätovnom stlačení po zahájení už fungujú vlastnosti nástroja pri používaní.

 • Shift – Nástroj nezačne vytvárať novú selekciu, ale selekcia, ktorá bude vytváraná sa zlúči so selekcou, ktorá už vytvorená je.
 • Alt – Selekcia, ktorá bude vytvorená odoberie (vystrihne) zo selekcie už existujúcej všetky časti v mieste ich prieniku. Po použití zostáva tá prvá selekcia ochudobnená o miesto prienuku s druhou selekciu.
 • Shift + Alt – Selekcia, ktorá bude vytváraná vytvorí prienik s tou súčastnou, teda zostane selekcia s tvarom plochy, v ktorej sa predchádzajúce selekcie prekrývali.

Pri používaní

Upravujú tvar selekcie pri jej tvorbe. Klávesy treba stlačiť a držať až po zahájení práce s nástrojom.

 • Shift – Slekcia bude mať pravideľný tvar (štvore, alebo kružnica)
 • Alt – Bod zahájenia tvroby bude tvoriť jeho ťažisko (stred). Štandartne (bez držania Alt) je tento bod naľavo hore.

Move tool (V)

Move tool

Move je nástroj slúžiaci na presun objektov v dokumente. Ak je časť vrstvy vybraná v selekcii, nástroj presúva túto selekciu aj s jej obsahom (viď. obrázok), inak nástroj pohybuje celou vrstvou (ak nieje uzamknutá. Auto Select Layer automaticky vyberie vrstvu na ktorú je kliknuté na plátne a môže sa s ňou pohybovať.

Sekundárne funkcie

Pred použitím

 • Alt – Vytvorí kópiu vybraného objektu (obsahu selekcie, alebo celej vrstvy), originál zostáva na pôvodnom mieste, presúva sa kópia.

Pri používaní

 • Shift – Objekt sa bude presúvať iba po horizontálnej, alebo vertikálnej osi.

Lasso tools (L)

Lasso tool

Nástroje laso vytvárajú selekcie, ktoré majú tvar definovaný užívateľom, resp. jeho pohybom s nástrojom po plátne. Sú to nástroje:

 • Lasso – selekcia s tvarom, ktorý určíš potiahnutím myšou. Feather určuje zahľadzovanie hrán selekcie.
 • Polygonal Lasso – mnohouholníková selekcia, kotviace body sa určujú kliknutím na príslušné miesto.
 • Magnetic Lasso – pri ťahaní myšou prispôsobuje svoj tvar obrysom objektu v danej vrstve, automaticky vytvára kotviace body, ktorých frekvencia sa nastavuje v hornom panely.

Sekundárne funkcie

Rovnaké, ako Marquee tools, ale bez funkcií pri používaní.

Magic Wand (W)

Magic Wand

Magic Wand je nástroj, ktorý vytvorí selekciu podľa farebnej oblasti, teda podľa podobnosti farieb v mieste kliknutia. Tolerancia podobnosti sa určuje v hornom panely (Tolerance) číslom od 0 (žiadna podobnosť) po 255. Vlastnosť Contiguious určuje, či má brať do úvahy podobnosť všetkých farieb vo vrstve, alebo iba susedných v mieste kliknutia.

Sekundárne funkcie

Rovnaké, ako Marquee tools, ale bez funkcií pri používaní.

Kam ďalej?

Naspäť: Nástroje


ÚvodManuálNástroje