Módy prelínania

Zmena módu prelínaniaTypy módou prelínaniaPríklad

Blend Mode je vlastnosť nástroja, ktorá určuje, ako nástroj ovplyvní aktuálnu vrstvu. Taktiež je to vlastnosť vrstvy určujúca, ako daná vrstva ovplyvní vrstvy pod ňou. Mód prelínania nijako nezmení vrstvu, ani vrstvy pod ňou, iba zobrazí obraz iným spôsobom. Zato ak maľujeme štetcom so zmeneným módom prelínania na nejaký obrázok, stopa štetca priamo ovpliňuje obraz, ak sa nachádza v tej istej vrstve.

Rôzne módy prelínania
Rôzne módy prelínania nastavené objektu (zelenému štvorcu) ovplyvňujúce zobrazenie pozadia

Zmena módu prelínania

Mód prelínania môžu mať:

  • Nástroje na maľovanie – nastavuje sa v hornej lište s nastaveniami nástroja vybraním z ponuky Zmena módu prelínania nástroja
  • Nástrojom na kreslenie tvarov (obdĺžnikov, elíps ...) – taktiež sa nastavuje v hornej nástrojovej lište, ale musí byť vybraná vlastnosť Fill Pisxels: Fill Pixels
  • Vrstvy – zmenou módu Normal na palete s vrstvami Zmena módu prelínania vrstvy

Typy módou prelínania

  • Normal – štandardné zobrazenie, nenastáva žiadna interakcia
  • Multiply – zobrazí iba tmavé odtiene vrstvy (ostatné nezobrazí)
  • Screen – zobrazí svetlé odtiene vrstvy (ostatné nezobrazí), osvetlí nimi spodné vrstvy
  • Overlay – spodné vrstvy osvetlí svetlými bodmi a stmaví tmavými (niečo ako multiply a screen spolu)
  • Color – spodné vrstvy sa zobrazia vo farebnom gradiente (rozhraní) danej vrstvy.

Príklad

Chcem, vložiť obrázok naľavo do iného obrazu. Pretože vtáčie perá majú biele pozadie, nebol by obraz cez ne vidieť. Vložím teda vtáčie perá do brazu a zmením im Blend mode na Multiply, aby sa zobrazily iba tmavé oblasti obrázku (cez biele bude vidieť pozadie). Výsledok: obrázok napravo.

Kam ďalej?

Nasleduje: Filtre


ÚvodManuál