Priehľadnosť a krytie

PriehľadnosťKrytieNepriehľadná farbaUkladanie

Priehľadnosť

Priehľadnosť (Transparency) je vlastnosť vrstvy, vďaka ktorej vidíme cez voľné miesta vrstvy čo sa za vrstvou nachádza. Priehľadnosť predstavuje sivá šachovnica, ktorú možno vidieť za úplne, alebo iba čiastočne priehľadnými objektmi.

Priehľadnosť
Sivá šachonica označuje výskyt priehľadnosti

Pomáha nám priehľadnosť identifikovať. Šachovnica je iba čisto informatívne zobrazenie, vo výslednom obraze (napr. JPG sa nenachádza).

Krytie

Krytie (Opacity) je vlastnosť podobná priehľadnosti, vôbec nevadí ak slovo krytie sa zamení za priehľadnosť. Zmenou krytia možno určovať priehľadnosť maľovacích nástrojov, alebo vrstvám. Ak znížim krytie, za objektom možno vidieť jeho pozadie, ale jeho farba sa nemení. Viac vysvetľuje nasledujúci obrázok.

Rôzne nastavenie krytia objektu
Rôzne nastavenie krytia objektu

Všetky štvorce na obrázku sú rovnakej farby, iba je cez niektoré viac vidieť biele pozadie, pretože majú zmenené krytie.

Krytie možno nastaviť všetkým nástrojom na maľovanie pred použitím (horný panel s nastaveniami) a každej vrstve samostatne na palete s vrstvami (zmenou atribútu Opacity).

Nepriehľadná farba

Neexistuje! Je to nelogické. Často je zamieňaná so sivou šachovnicou, ktorú si možno predstaviť ako nepriehľadnú farbu. Vysvetlím. nasledujúci obrázok nieje prechod nepriehľadnej farby s inou farbou. V skutočnosti je obrázok (vrstva) celý vyplnený jednou farbou, pričom niektoré jeho časti majú zmenenú priehľadnosť (respektíve krytie), aby vznikol prechod.

Prechod do stratena

Ak za spomínaný obrázok vložíme nejaké pozadie, vznikne niečo podobné:

Prechod s pozadím

Ukladanie

Priehľadnosť obrazu dokážu zachovať len niektoré formáty (.TGA, .PSD ...). Tieto formáty sú pre bežné použitie priehľadných obrazov (napr. design webových stránok) nepoužiteľné. Z bežných formátov zachovávajú priehľadnosť iba GIF a PNG, ale GIF nedokáže zachovať prechody medzi priehľadnosťou a nepriehľadnosťou, vznikajú tak ostré hrany. PNG dokáže fungovať ako GIF v 8 bitivom móde, ale dokáže si aj uložiť alfa kanál - 24 bitový mód, teda zachováva prechody priehľadnosti.

Kam ďalej?

Nasleduje: Módy prelínania


ÚvodManuál