Zoznam filtrov

ArtisticBlurBrush StrokesDistortNoisePixelateRenderSharpenSketchStylizeTextureVideoOtherDigimarc

Zoznam obsahuje všetky filtre z Adobe Photoshop CS2. Po ukázaní myšou na filter sa zobrazí jeho český názov. Po ukázaní na kategóriu filtra sa v bubline zobrazí čeký preklad kategórie.

Český preklad je použitý kvôli orientácii pre používateľov českej verzie Photoshopu

Artistic

Filter > Artistic > Colored Pencil
Filter > Artistic > Cutout
Filter > Artistic > Dry Brush
Filter > Artistic > Film Grain
Filter > Artistic > Fresco
Filter > Artistic > Neon Glow
Filter > Artistic > Paint Daubs
Filter > Artistic > Palette Knife
Filter > Artistic > Plastic Wrap
Filter > Artistic > Poster Edges
Filter > Artistic > Rough Pastels
Filter > Artistic > Smudge Stick
Filter > Artistic > Sponge
Filter > Artistic > Underpainting
Filter > Artistic > Watercolor

Blur

Filter > Blur > Blur
Filter > Blur > Blur More
Filter > Blur > Gaussian Blur
Filter > Blur > Motion Blur
Filter > Blur > Radial Blur
Filter > Blur > Smart Blur

Brush Strokes

Filter > Brush Strokes > Accented Edges
Filter > Brush Strokes > Angled Strokes
Filter > Brush Strokes > Crosshatch
Filter > Brush Strokes > Dark Strokes
Filter > Brush Strokes > Ink Outlines
Filter > Brush Strokes > Spatter
Filter > Brush Strokes > Sprayed Strokes
Filter > Brush Strokes > Sumi-e

Distort

Filter > Distort > Diffuse Glow
Filter > Distort > Displace
Filter > Distort > Glass
Filter > Distort > Ocean Ripple
Filter > Distort > Pinch
Filter > Distort > Polar Coordinates
Filter > Distort > Ripple
Filter > Distort > Shear
Filter > Distort > Spherize
Filter > Distort > Twirl
Filter > Distort > Wave
Filter > Distort > ZigZag

Noise

Filter > Noise > Add Noise
Filter > Noise > Despeckle
Filter > Noise > Dust & Stratches
Filter > Noise > Median

Pixelate

Filter > Pixelate > Color Halftone
Filter > Pixelate > Crystallize
Filter > Pixelate > Faced
Filter > Pixelate > Fragment
Filter > Pixelate > Mezzotint
Filter > Pixelate > Mosaic
Filter > Pixelate > Pointllize

Render

Filter > Render > 3D Transform
Filter > Render > Clouds
Filter > Render > Difference Clouds
Filter > Render > Lens Flare
Filter > Render > Lighting Effects

Sharpen

Filter > Sharpen > Sharpen
Filter > Sharpen > Sharpen Edges
Filter > Sharpen > Sharpen More
Filter > Sharpen > Unsharp Mask

Sketch

Filter > Sketch > Bas Relief
Filter > Sketch > Conté Crayon
Filter > Sketch > Graphic Pen
Filter > Sketch > Halftone Pattern
Filter > Sketch > Chalk & Charcoal
Filter > Sketch > Charcoal
Filter > Sketch > Chrome
Filter > Sketch > Note Paper
Filter > Sketch > Photocopy
Filter > Sketch > Plaster
Filter > Sketch > Reticulation
Filter > Sketch > Stamp
Filter > Sketch > Torn Edges
Filter > Sketch > Water Paper

Stylize

Filter > Stylize > Diffuse
Filter > Stylize > Embross
Filter > Stylize > Extrude
Filter > Stylize > Find Edges
Filter > Stylize > Glowing Edges
Filter > Stylize > Solarize
Filter > Stylize > Tiles
Filter > Stylize > Trace Contour
Filter > Stylize > Wind

Texture

Filter > Texture > Craquelure
Filter > Texture > Grain
Filter > Texture > Mosaic Tiles
Filter > Texture > Patchwork
Filter > Texture > Stained Glass
Filter > Texture > Texturizer

Video

Filter > Video > De-Interlace
Filter > Video > NTSC Colors

Other

Filter > Other > Custom
Filter > Other > High Pass
Filter > Other > Maximum
Filter > Other > Minimum
Filter > Other > Offset

Digimarc

Filter > Digimarc > Embed Watermark
Filter > Digimarc > Read Watermark

Kam ďalej?

Naspäť: Filtre


ÚvodManuálFiltre