Pero

Kroky: 123Možnosť ďaľšieho rozšírenia

1

Odporúčam vytvoriť celé pero 2 × väčšie, ako potrebujete. Jeho zmenšením na polovicu sa dá predchádzať neuhladeným hranám.

Vytvor nový dokument s priehľadným pozadím (transparent background). S nástrojom Rectangular Marquee vytvor obdĺžnik. Daj si nástroj Gradient a vyber si hotový prechod Cooper.

Vyplň selekciu prechodom zhora dole a stlač Ctrl+Shift+U

2

Daj Image > Adjustments > Curves a uprav krivku presne ako je na obrázku.

3

Pomocou Ctrl+J vytvor niekoľko kópií súčastnej vrstvy. Každá vrstvu bude predstavovať jednu časť pera. Vrstvy s nástrojom Move presuň na miestu, stlač Ctrl+T a uprav ich tvar. Transformáciu potvrď kliknutím na v hornej lište. Nazáver jednotlivé časti môžeš odlýšiť, daj dsi Image > Adjustments > Brightness/Contrast a pridaj jas +50, alebo uber -50.

Na ľavo je neuhladená ostrá hrana. Najjednoduchše je odstrániť ju zmenšením celého pera na polovičnú veľkosť, napr pomocou: Image Size.

Možnosť ďaľšieho rozšírenia

Rovnakým spôsobom som vytvoril aj toto pero. Ak spraviť drevo píšem v samosatnom tutoriály.


ÚvodTutoriályObjekty