Drevená textúra

Kroky: 1234

1

Vytvor nový dokument, tak aby malo plátno tvar štvorca (rozmer výška a šírk rovnaký). Na palete s nástrojmi nastav farby podľa obrázku nalavo (#c49a6f a #875d32 ). Filter > Render > Clouds; Filter > Blur > Gaussian Blur (nastav 5 px). Filter > Noise > Add Noise (nastavenie: obrázok naľavo); Filter > Blur > Blur (obrázok napravo).


Nastavenia filtrov

2

Stlač Ctrl+J a na novú vrstvu aplikuj filter: Filter > Distort > Shear s nastaveniami na obrázku:

Filter > Stylize > Wind nastav: Method: Wind a From the Left, po palikovaní stlač Ctrl+F a Ctrl+Alt+F, zmeň na From the Right, aplikuj a znova Ctrl+F.

3

Edit > Transform > Rotate 90 CW. Na palete Layers zmeň mód prelínania na Multiply.

4

Na palete Layers klikni na a vyber Levels, uprav histogram podľa obrázka:


Histogram

Stlač Ctrl+Shift+E a aplikuj filter Filter > Sharpen > Sharpen

Drevená textúra


ÚvodTutoriályOstatné