Farby a farebné režimy

Farebné režimyVýstupné zariadenia Kalibrácia

Ľudské oko je nedokonalé a farby ktoré vníma sú zmesou troch farieb s určitou intenzitou. Farby ktoré vidíme môžeme z fyzikálneho hľadiska rozdeliť podľa pôvodu do dvoch skupín. Farby ktoré vznikajú miešaním svetla, čiže zdrojom je svetlo samotné a farby ktoré vznikajú miešaním svetla odrazeného, teda nie svetla z pôvodného zdroja.

Farebné režimy

Fyzikálne rozdelenie farieb určuje dva farebné režimy použiteľné pri grafike: RGB a CMYK.

Režim RGB

RGB je režim založený na miešaní farebného svetla. Konkrétne miešanie červeného (Red), zeleného (Green) a modrého (Blue) svetla. Ak svietia všetky tri zložky úplnou intenzitou, vzniká biele svetlo. Ak svieti iba červená a zelená zložka, vzniká žlté svetlo. Tento model umožňuje vytvoriť obrovské spektrum farieb s množstvom odtieňov. Režim RGB používajú všetky obrazovky (monitory, televízory...).

Režim CMYK

CMYK je založený na miešaní svetla odrazeného od predmetov. Používa sa pri tlači. Tento režim funguje rovnako ako RGB, ale spektrum farieb je invertované. Teda miešajú sa azúrová (Cyan), purpurová (Magenta) a žltá (Yelow). Pri úplnej intenzite všetkých troch zložiek vzniká čierna (teoreticky). Keďže sa CMYK používa pri tlači, je neekonomické používať tri farby na tlač čiernej a tá nieje úplne čierna (chemicky je ťažké namiešať čiernu). Preto sa pri tlači používa zvlášť ešte čierna farba (blacK).

RGB a CMYK
Miešanie farieb RGB a CMYK

Výstupné zariadenia

Výstupné zobrazovacie zariadenia sa delia práve podľa farebných režimov. RGB napríklad monitor, CMYK napríklad atramentová tlačiareň (farebná). Tieto režimy umožňujú namiešať kompletné spektrum farieb a odtieňov, no v skutočnosti je počet farieb a kvalita ich zobrazenia obmedzovaná daným zariadením. Napríklad monitor zobrazuje 32 bitov (232) farieb, ich kvalita závisí od kvality monitoru (a jeho ceny), tlačiareň ešte menej a môj mobil zobrazuje 16 bitov (65536) farieb.

Kalibrácia

Každé výstupné zariadenie interpretuje farby ináč. Vznikajú tak odchýlky. Preto je snaha nastaviť všetky zariadenia aby zobrazovali farby rovnako a verne. Nazýva sa to kalibrácia. Používa sa preto, aby napríklad moja fotografia vyzerala na monitore tak ako je v skutočnosti odfotená a aby ju tlačiareň vytlačila tak, ako ju vidím na monitore.
Na kalibráciu napr. monitora sa používajú rôzne programy, je ich dosť aj zadarmo. Dosiahnutie rovnakého zobrazenia si vyžaduje množstvo vedomostí a skúseností. Je to veda.

Kam ďalej?

Nasleduje: Monitory a rozlíšenie


ÚvodManuál