Repro

Kroky: 1234Možnosť ďaľšieho rozšírenia

1

V tomto tutoriály je nutné, aby boli zachované všetky popisované hodnoty, ináč sa výsledok nemusí podariť!

Vytvor nový dokument s veľkosťou 480 × 480 px a priehľadným pozadím. Presne v strede dokumentu vytvor pravideľný kruh s priemerom 330 px. Na palete s vrstvami klikni 2 krát na vrstvu s kruhom a aplikuj nasledujúce štýly vrstiev:


Inner Shadow

Inner Glow (použi farbu: R: 214 G: 207 B: 201)

Bevel and Emboss

Gradient Overlay (vytvor si vlastný prechod podľa nasledujúceho brázka)


Stroke (vytvor si vlastný prechod podľa nasledujúceho brázka)

Výsledok prvého kroku:

Pre presné rozmery (napr. kruhu) vytvor daný objekt o niečo väčší, stlač Ctrl+T a v hornej lište nastav parametre H a W. Napríklad H: 330 px a W: 330 px nastaví výšku a šírku na 330 px (štandartne sú tam zobrazené percentá, napr. 100 %, ale nič nám nebráni použiť pixely prepísaním 100 % na 330 px). Kliknutím na ikonu v lište sa potvrdí transformácia. Pozor, nezmýľte si parametre W a H s parametrami X a Y, tie určujú polohu objektu.

2

Do novej vrstvy vytvor znova pravideľný kruh presne do stredu s polomerom 110 px. Zase aplikuj štýl vrstvy:


Drop Shadow (použi farbu: R: 117 G: 109 B: 99)

Inner Shadow (použi farbu: R: 117 G: 109 B: 99)

Bevel and Emboss (použi farby: R: 214 G: 207 B: 201 a R: 117 G: 109 B: 99)

Gradien Overlay (vytvor prechod z farbyR: 214 G: 207 B: 201 do bielej)

Výsledok druhého kroku

Kliknutím na nová vrstva na palete Layers vytvoríš novú vrstvu.

3

Vytvor novú vrstvu s kruhom sivej farby a polomerom 445 px. Drž Ctrl a klikni na palete s vrstvami na náhľad vrstvy s kruhom z prvého kroku a stlač Delete. Stlač Ctrl+D. Tomuto kruhu nastav nasledujúci štýl vrstvy:


Bevel and Emboss

Stroke (vytvor si vlastný prechod podľa nasledujúceho brázka)

Výsledok tretieho kroku:

4

S nástrojom Eraser urob do sivého kruhu 4 diery a do novej vrstvy nakresli skrutky. Hotovo.

Repro

Možnosť ďaľšieho rozšírenia

Skombinovaním tohoto tutoriálu a tutoriálov Cube a Drevená textúra môžeš vytvoriť podobný subwoofer.

Wooden Repo


ÚvodTutoriályObjekty