Zlatý text

Kroky: 1234

1

Vytvor nový dokument s priehľadným pozadím (Transprent Background). Napíš nástrojom Horizontal Type čierny text (použil som: Minion, 150 pt).

Text

2

Dva krát klikni na palete Layers na vrstvu s textom a podľa nasledujúcich obrázkov prideľ textu štýl vrstvy.


Gradient Overlay

Color Overlay

Bevel and Emboss

Výsledok

3

Na palete Layers klikni na a vyber Curves... Podľa obrázku nastav krivku a potvrď OK.

Text
Krivka

Curves – zmena celkového rozsahu farieb obrazu, možno použiť až 14 bodov pre presné definovanie tónového rozsahu

4

Znovu klikni na a vyber Gradient Map. Podľa obrázku vytvor a aplykuj nový farebný prechod.

Text
Golden text

Gradient Map – prevedie obraz do stupňov farieb určených farebným prechodom


ÚvodTutoriályText