Techno text

Kroky: 1234

1

Napíš nástrojom Horizontal Type čierny text (použil som: Arial, Bold – tučný, 200 pt) na biele pozadie.

Text

2

Stlač Ctrl+E. Filter > Blur > Motion Blur, nastav uhol Angle: 0 a Distance: 30; stlač Ctrl+F.
Filter > Pixelate > Color Halftone, nastav podľa obr. a stlač Ctrl+I.


Filter Color Halftone
Text

3

Napravo dole sa prepni do palety Channels. Podrž Ctrl a klikni na náhľad kanálu RGB na palete. Stlač Ctrl+C. Prepni sa naspäť do palety s vrstvami Layers, vytvor novú vrstvu a vyplň ju bielou farbou. Stlač Ctrl+V a Ctrl+I.

Text

Kliknutím na nová vrstva na palete Layers vytvoríš novú vrstvu.

4

Na palete Layers klikni 2 × na aktuálnu vrstvu a zmeň jej štýl:

  • Farbu – Color Overlay
  • Tieň – Drop Shadow
  • Reliéf – Bevel and Emboss

Techno Text


ÚvodTutoriályText