Nočné videnie

Kroky: 1234

1

Otvor si vo Photoshope fotku, napríklad nejakej krajiny.

2

Vytvor novú vrstvu a zafarbi ju celú na čierno nástrojom Paint Bucket. Aplikuj filter: Filter > Noise > Add Noise s nastaveniami: Amount: 25, označ Gaussian a Monochromatic, OK.

Blend Mode vrstvy nastav na Multiply (na palete s vrstvami, Layers). Nastav priehľadnosť vrstvy (Opacity) na 40 %.

Kliknutím na nová vrstva na palete Layers vytvoríš novú vrstvu.

3

Na palete Layers klikni pravým tlečidlom na vrstvu so šumom a vyber Duplicate Layer. Filter > Blur > Motion Blur, nastav: Angle: 0, Distance: 999.

4

Na palete s vrstvymi klikni na a vyber Hue/Saturation, nastav Colorize (zaškrtni políčko naprvo dole), Hue: 120, Saturtation: 100, OK.


ÚvodTutoriályOstatné