Ukladanie

UložiťUložiť akoNastavenie Kompresie (JPEG)

Photoshop umožňuje uložiť obraz až do 18 typov formátov. Obmedzením je iba veľkosť. Väčšina formátov neznesie veľkosť nad 2GB.

Rozpracovanú prácu odporúčam ukladať do formátu PSD. Taktiež odporúčam tento formát, ak je potrebné, aby si dokument zachoval všetky svoje súčasti (vrstvy, kanály, cesty, ...). Odporúčam preštudovať si typy grafických formátov.

Uložiť

Príkaz File > Save uloží zmeny vykonané na obrázku do toho istého súboru, v ktorom boli vykonané. V podstate prepíše otvorený súbor.

Uložiť ako

Príkazom File > Save As... je možné uložiť obrázok do nového dokumentu, pričom je možné vybrať si z množstva formátov. Dialógové okno ponúka rôzne nastavenia dokumentu, vrátane výberu formátu a výberu adresára na harddisku, kam sa má dokument uložiť. Vybraním existujúceho súboru a potvrdením uloženia sa vybraný súbor prepíše.

Save As
Možnosti uloženia dokumentu

  1. názov súboru
  2. výber grafického formátu
  3. nastavenia
  4. uložiť obrázok aj s vrstvymy (iba pre formáty podporujúce vrstvy – PSD)

Po potvrdení – Uložiť sa môže otvoriť dialógové okno s ďalšími nastaveniami súvisiacimi s vybraným formátom. Napríklad nastavenie kompresie pre formát JPEG.

Nastavenie Kompresie (JPEG)

Kompresia je šetrenie dát dokumentu, čiže zníženie jeho veľkosti, ale na úkor kvality obrazu. Čím je nastavená nižšia kvalita, tým sa znižuje aj veľkosť dokumentu, teda je nastavená vysoká kompresia. Naopak, čím je kompresia nižšia, tým je kvalita a veľkosť dokumentu na disku väčšia.

JPEG
Nastavenie kompresie pre JPEG

  1. nastavenie kvality (kompresia)
  2. spôsob vykreslovania obrazu
  3. veľkosť súboru po uložení / doba sťahovania pri určenej rýchlosti (napr. 56.6Kbps)
  4. ukážka

Kam ďalej?

Nasleduje: Tlač dokumentov


ÚvodManuál