3d kocka

Kroky: 1234

1

Vytvor nový obrázok a vlož doňho tri štvorcové obrázky rovnakej veľkost, každý do novej vrstvy. Obrázky poukladaj podľa príkladu.

Kliknutím na nová vrstva na palete Layers vytvoríš novú vrstvu.

2

Označ vrstvu hore (vrchná stena) a stlač Ctr+T a v hornej lište nstav: Vrstvu ulož na správne miesto a potvrď potvrď transformáciu ok.

3

Označ vrstvu napravo (pravá stena) a stlač Ctr+T a v hornej lište nstav: Vrstvu ulož na správne miesto a potvrď potvrď transformáciu ok.

4

Aby bola kocka správne osvetlená označ hornú vrstvu Image > Adjustments > Brightness/Contrast, nastav Brightnes: -50. Označ aj vrstvu na pravo Image > Adjustments > Brightness/Contrast a nastav Brightnes: -100.

Za kockou môžeš vytvoriť podobný tieň, pozri si tutoriál 3D


ÚvodTutoriályObjekty